Spreekuur

Wij werken uitsluitend volgens afspraak. U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen, bij voorkeur tussen 08.00 en 10.30. Sinds kort is het ook mogelijk om online een afspraak te maken via “mijngezondheidnet” of de “MedGemak”app (NB: tijdens de corona crisis werk deze mogelijkheid niet). Ook bestaat er de mogelijkheid van een e-consult.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om een inschatting te maken van de aard en de urgentie van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef dit aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda. 

Er wordt veel naar de praktijk gebeld. Helpt u ons mee de bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden door uw gesprekken kort te houden?

De spreekuren van de huisartsen worden ondersteund door onze Physician Assistant (PA) Anniek Hylkema. Zij is opgeleid om zelfstandig spreekuur te doen en overlegt laagdrempelig, daar waar nodig met de huisarts. 

Telefonisch Spreekuur

Veel van uw vragen en/of onderzoek uitslagen kunnen de assistentes beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn dan zullen zij uw telefoonnummer vragen waarop u die dag bereikbaar bent. De dokter belt u in principe dezelfde dag tussen 11.30-13.30 of tussen 16.00-17.00 uur  terug om uw vraag te bespreken. Als het druk is kan dat soms pas op de volgende werkdag van de desbetreffende huisarts.

E-consult

Dit staat nog in de kinderschoenen, echter heeft door de corona-crisis wel een plek gekregen in ons zorgaanbod. Niet alle zorgvragen zullen per email beantwoord kunnen worden. We zullen hier met elkaar een weg in gaan vinden welke zorgvragen zich hier wel voor lenen.