Visie op zorg

De missie van de praktijk is om generalistische, medische zorg te leveren, laagdrempelig toegankelijk, persoonlijk en dichtbij huis.

We hebben korte lijnen met andere partners in de zorg, zowel binnen de eerste als ook met de tweede lijn, met als doel de zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Binnen de praktijk is er sprake van een open en veilige sfeer om met elkaar te overleggen.

Wijze van werken

We werken als praktijk, uiteraard, binnen de door de wetenschappelijke vereniging vastgestelde standaarden en richtlijnen waar dat mogelijk is. We voldoen aan wet en regelgeving en scholen ons, voldoende en gericht. De praktijk neemt deel aan externe overlegstructuren om de zorg voor patiënten uit de praktijk te verbeteren. Het betreft overleg met andere huisartsen, apotheek en zorgverleners in de buurt zoals de thuiszorg, wijkteam en paramedici.