Assistentie en praktijkondersteuning

Assistente Spreekuur

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek.

Daarnaast kunt u bij de assistente terecht voor:

 • het meten van de bloeddruk
 • 24-uursbloeddrukmeting
 • Verbinden van wonden of hechtingen verwijderen
 • Oren uitspuiten
 • Wratten aanstippen
 • Urine onderzoek
 • Suiker- en Hb controle
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • Geven van injecties (inclusief desensibilisatiekuur bij allergie)
 • Vaatonderzoek

Reizigersadvisering

Wij zijn als praktijk gecertificeerd voor het geven van reizigersadvies.  Wij hebben hiervoor een aparte opleiding gevolgd en geven advies over vaccinaties (inclusief gele koorts) conform de LCI-richtlijnen (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding). Dus hebt u verre reisplannen dan kunt u na invullen van het formulier (link naar formulier!) een afspraak maken bij de assistente en zal zij met u bekijken of er vaccinaties nodig zijn. Indien u bijzondere gebieden bezoekt of indien er sprake is van bijzondere omstandigheden dan kunnen wij van tevoren nadere informatie inwinnen.

Diabetes Spreekuur

Patiënten die suikerziekte type 2 hebben worden op structurele basis door onze praktijkondersteuner Diabetes gezien. Zij regelt controles van de bloedwaarden, begeleidt en adviseert de patiënten en past zo nodig medicatie aan. Dit doet zij in nauwe samenspraak met en onder supervisie van de huisarts. Het diabetesspreekuur is op donderdag en vrijdag

CVRM Spreekuur

(CVRM= cardio vasculair risicomanagement)

Patiënten die medicatie gebruiken voor een hoge bloeddruk of die hart- en vaatproblemen hebben waarvoor ze niet meer onder controle zijn bij de specialist in het ziekenhuis, die worden op structurele basis vervolgd en gezien door onze praktijkverpleegkundige. Zij regelt controles van de bloedwaarden en controleert de bloeddruk en past zo nodig medicatie aan. Dit doet zij in nauwe samenspraak met en onder supervisie van de huisarts.

Astma en COPD/ Spirometrie

Het is bij ons in de praktijk niet meer mogelijk om een longfunctie-onderzoek ofwel een spirometrie te doen. U zult hiervoor worden verwezen naar het Rijnstate ziekenhuis of het SHO. 

POH GGZ

De POH-GGZ is er voor uw psychische klachten. Bijvoorbeeld:

 • Stemmingsklachten
 • Angstklachten
 • Piekeren
 • Slaapproblemen
 • Rouw
 • Stress
 • Onbegrepen lichamelijke klachten
 • Overbelasting/Burn-out
 • Levensfaseproblemen

Behandeling en begeleiding door de POH-GGZ valt onder de huisartsenzorg en zal dus vergoed worden middels het basispakket van uw zorgverzekering.